Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Acom Andorra

Diferència entre RGB i CMYK

Quan llegeixes documents o veus imatges en un monitor (ordinador, televisió, mòbil, tablet…), els colors estan compostos per RGB (Red, Green i Blue), perquè tots els píxels d’un monitor estan formats per aquests tres colors.

Si fem servir fonts de llum (colors llum), anem des de la foscor (negre) i anem afegint llums de colors, d’aquí el terme «additiu».

Per crear la llum blanca, es suma la mateixa quantitat de cada un dels tres colors primaris (RGB).

Els colors que percebem depenen de la quantitat que estiguem afegint de cada longitud d’ona. Com estem afegint llum, associem els tres colors primaris additius a dispositius que emeten llum, com a monitors o pantalles de televisió.

Color primaris subtractius: CMY + K

En les imatges impreses per una impressora de tinta domèstica o industrial, o una impremta offset, els colors es creen en CMYK (Cyan, Magenta, Yellow i Black), que són els colors de les tintes que té la impressora.

Els colors primaris subtractius són el cian, el magenta i el groc, i es refereixen al color que reflecteix una superfície que absorbeix llum blanca. En sistemes d’impressió, donada una superfície blanca (un paper), s’afegeix tinta (o pintura) de color cian, magenta i groc fins aconseguir el to negre.

Nota: No és possible aconseguir un negre pur absolut barrejant cian, magenta i groc, perquè en realitat cap d’aquests pigments és prou pur. El màxim que aconseguirem és un marró molt fosc. Per això, a l’imprimir, se li afegeix el negre als primaris, es fa servir la lletra «K» però, no és un color primari.

El dilema dels colors

Els models RGB i CMYK no estan pensats perquè els colors es reprodueixin de manera idèntica en dispositius diferents. Per posar un exemple més real, imagina que compres dos pots de pintura acrílica «verd maragda» amb alta concentració de pigment, sent cada pot d’un fabricant diferent, però tots dos fabricants venen aquesta pintura a grans artistes. Estàs comprant el mateix color, oi? Doncs encara que es diguin igual, no seran exactament iguals. Tots dos seran vermells, però la paraula «maragda» segurament no significa el mateix en la marca X que en la marca Y.

Al igual que si fiques uns valors de color RGB en una pantalla amb base de llum LED no serà igual que una pantalla LCD, els colors variaran encara que siguin els mateixos valors.