El disseny gràfic és la disciplina que comunica idees a través de missatges visuals, sent aquesta una manifestació gràfica. Per aconseguir-ho s’utilitzen textos i imatges, la qual cosa permet construir una comunicació visual, que permetrà transmetre l’idea principal a un públic en concret.

Revista, llibre, dossier, agenda, calendari, cartes, menús...

Flyer, cartells, anuncis audiovisuals i impreses, tríptics...

Caixa de: pizza, joia, bossa, medicaments, correus, regal...

Imatge gràfica d'una empresa adaptable a targeta de visita, rètols, tasses, fulls de carta...

Suport gràfic per a webs i apps

Pictogrames, ideograma, panels informatius...