Disseny gràfic Andorra

El disseny gràfic és la disciplina que comunica idees a través de missatges visuals, sent aquesta una manifestació gràfica. Per aconseguir-ho s’utilitzen textos i imatges, la qual cosa permet construir una comunicació visual, que permetrà transmetre l’idea principal a un públic en concret.