Tampografia sobre tassa metàl·lica del logotip i eslògan.