Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Què és un Manual Corporatiu?

És un document on es recull totes les normes d’ús per a l’aplicació gràfica de la marca, és a dir, recull tota la diversitat la identitat visual de l’empresa.

Aquesta es crea amb l’objectiu de ser una guia completa que detalla com és el logotip de la marca i com s’han d’aplicar els diferents elements gràfics que el conformen, en diferents suports, tant impresos com digitals, per garantir la coherència comunicativa i visual.

Qui necessita un Manual Corporatiu?

Qualsevol empresa, sense dependre de la seva mida, necessita fer difusió en paper o digital dels seus serveis a la pàgina web, a les xarxes socials, en una targeta de visita o un flyer, per això, gràcies al manual de marca podràs facilitar tota la informació necessària al respecte amb qui treballis.

Quins elements s'han d'incloure en el manual corporatiu?

1. Introducció de la marca

Un breu text resum de què és la marca, els valors corporatius, la personalitat de l’empresa, la promesa i les característiques que la defineixen.

2. Analisi de Logotip

En aquest punt, es divideix el text i la imatge i poder-los explicar per separat. S’ha d’especificar si hi ha més d’una versió i quan s’utilitza cadascuna d’elles per fondejar.

3.Variants de Logotip

En aquestes variants s’ha d’incloure la versió en positiu i negatiu del logotip, per assenyalar quina variant de color s’utilitza segons el fons Clar i fosc.

4. Mida mínima de reproducció i àrea de seguretat

S’ha d’indicar la mida mínima en el qual s’ha de fer ús del logotip sense perdre la seva llegibilitat, tant per impremta com per ús digital.

Si s’ha d’utilitzar la icona que acompanya al logo de forma aïllada, en aquest apartat s’hauran d’establir també les mides.

L’àrea de seguretat es refereix a la mida dels marges o Espai buit del voltant del logotip que s’ha de respectar sempre i no pot ser ocupat per altres elements gràfics per assegurar la llegibilitat en tot moment del logotip.

5. Ús incorrecte del logotip

En aquest apartat s’ha d’indica com no es poden aplicar els elements gràfics de la marca. Per exemple, no deformar el logotip o canviar a un color que no representa a la marca.

6. Colors corporatius

S’han d’establir els Colors corporatius de la marca que normalment són d’entre un a tres principals i altres secundaris per a diverses ocasions. Aquests Colors s’establiran dins d’una gamma de Colors que encaixi i transmeti correctament el missatge de l’empresa.

Aquesta gamma s’ha d’especificar en format pantone, CMYK, RGB i HTML.

7. La tipografia

El més habitual és utilitzar dues tipografies, una principal, que sol ser la del logotip i que s’utilitza en titular i l’altre per a la resta de textos.

8. Aplicacions de la marca

En aquest apartat s’ha d’indicar com aplicar el logotip, les tipografies i el color en els diferents formats en el que es pot difondre la informació de l’empresa. Normalment, es posen exemples sobretot en el format papereria per assenyalar a l’hora de fer targetes de visita, carpetes, sobres, paper de carta, flyers o altres. També és molt comú posar exemples en material promocional o marxandatge com samarretes personalitzades.

En el format digital, també es posa exemples per a la pàgina web o la firma del correu electrònic.

En el cas de tenir un lloc físic, també es pot definir el disseny d’aquest, els tipus de lletres que s’utilitzaran a la façana i altres elements.