Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Molt sovint, a ACOM ens trobem explicant als nostres clients la diferència que existeix entre aquests dos conceptes. També és habitual que preguntin per un, sense conèixer l’existència de l’altre. La identitat corporativa d’una empresa i la identitat visual semblen el mateix, però són conceptes molt diferenciats.

Què és la identitat corporativa?

És la part intangible de la nostra empresa, és la imatge que tenen els consumidors i el públic en general sobre la marca. És a dir, la percepció que s’ha creat a partir d’idees, sensacions, prejudicis sobre la marca abans de conèixer els seus productes o serveis. Finalment, també influeixen les experiències i judicis que adquirim després de conèixer la marca.

És a dir, la identitat corporativa és el significat que adquereix la marca davant de la societat.

«La identitat corporativa, és la imatge que tenen els clients d’una marca i és la imatge que la marca l’hi fa tenir al client d’ell mateix»

Construir una bona imatge corporativa per una empresa o marca, requereix un gran treball d’anàlisis d’objectius a mitjà i llarg termini. Necesita una estratègia per posicionar-se de manera favorable i a llarg termini a la ment dels potencials clients. Sobretot requereix de la creativitat necessària per aconseguir transmetre emocions.

Per detectar cap a on volen encaminar la nostra marca, quin és el nostre públic objectiu i desenvolupar millor els conceptes, podem fer servir les següents eines:

  • Realitzar un informe DAFO: Analitzarem les nostres febleses, fortaleses, amenaces i oportunitats.
  • Definir la nostra missió, la visió i els valors que es volen plasmar en tots els àmbits del negoci.
 •  

Què és la identidad visual corporativa?

És la part tangible de la nostra empresa, el disseny gràfic, es que es inprescindible per donar coherència a la identitat corporartiva. Ajuda a transmetre els valors de l’empresa.

La identitat visual d’una empresa és:

  • El logotip
  • L’anagrama
  • La tipografia
  • La pàgina web
  • Els flyers
  • Les xarxes socials
Tot allò que ajuda a reconèixer i a diferenciar la marca.

Per a fer factible tot aquest reconeixement cap a un manual corporatiu / manual d’identitat visual / manual de marca o brand book on recollir les normes d’ús del logotip, els colors,etc. Aquest manual ha de ser sempre d’ús ha compartit, intern i extern. Explica com aplicar la nostra marca en els diferents usos que l’hi pot donar el disseny gràfic.

La unió fa la força

Molt sovint a ACOM ens trobem que entren per les nostres portes PYMES que manquen d’identitat corporativa però si tenen identitat visual o viceversa.

És molt habitual passar per alt petites variacions que a priori semblen inofensives, però donen una mala imatge de la nostra marca. Creen mediocritat i falta de professionalitat.

És fonamental treballar la identitat corporativa no únicament per millorar l’apreciació de la marca amb el públic objectiu sinó també amb els nostres treballadors. Fer-l’hi participants i que se sentin identificats.

Per una altra banda, és obligatori comptar amb una identitat visual corporativa que s’apliqui de manera coherent i disciplina per tal d’ajudar al públic a identificar la nostra marca entra milers de marques competidores.

És per aquest motiu que des d’ACOM aconsellem treballar i diferencia bé els dos conceptes. Tot i que sabem que no és gens fàcil, però recompensa amb la satisfacció d’una feina ben feta i amb la fidelitat dels nostres clients.

Ara que ja coneixes les diferències entre identitat corporativa i identitat visual, a que estàs esperant per comptar amb la nostra ajuda per crear la teva imatge de marca?
Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu!