Posicionament SEO i SEM

En primer lloc, la complementació de les dues (SEO i SEM) és l’ideal per tenir un bon posicionament dins dels cercadors.

En el cas del SEO, té un cost inicial indirecte de buscar les paraules clau i posicionar-les dins de cada pàgina de la web i, encara que l’efecte serà progressiu, a la llarga l’increment serà constant.

D’altra banda, el SEM dóna resultats immediats i sobre segur, però només es pot obtenir aquesta visibilitat si es paga constantment.

Dins d’un marc on existeix tanta competència, la majoria de vegades una complementa l’altre.